מלאך האלוקים מבטיח לך ישועה!

פתח לנו שער

בעת נעילת שער – ביום ההילולא, יתקיים

מעמד הישועות העולמי

ביום שלישי כ"א באב, הכל עומד להשתנות. בהבטחה!
הבטחתו של מלאך האלוקים רבי אהרן מבעלזא זיע"א, מעולם לא שבה ריקם.
כפי שהעיד על עצמו "מעולם לא נותרתי חייב הכרת הטוב לאף אחד".

למסירת שמות לתפילה:

התורמים יקבלו שמן הישועות משיירי נר התמיד שעל הציון הק'

תרמו עכשיו ותזכו להבטחה הנדירה
של פועל הישועות הרה”ק מבעלזא זי”ע:
מעולם לא נשארתי חייב לאף אחד”!